بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت سجاد شیرازی

        نمی دانم چه طور می شود که مادر دنیا ، از این صدّام ها می زاید ، صدّام می خواست به چه برسد ؟ صد،ام آرامشش را در چه می دید؟

نمی دانم این خوب است یا بد ، که دین اینقدر تفسیر پذیر است . خبر پس گرفتن محمّره(خرّمشهر) را عراقی ها با آیه ی قرآن شروع می کنند و ما هم پیروزی هایمان را به همچنین .
در عراق ، برخی از علمای شیعه برای جنگ صدّام به این مستمسک که حق گرفتنی است و خرّمشهر غصبی ، فتوای وجوب می دهند . چرا ؟
دین ، دین ، دین . چه چیز عجیبی ...
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.