بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت سجاد شیرازی

        خلاف آنچه در مقدمه مترجم و حتی عنوان کتاب سعی در کمرنگ جلوه دادن آن شده.، کتاب هم زمان و به همان شدت که در نقد تصوف نگاشته شده، به همان نسبت منتقد فقه و فقیهان مصطلح نیز هست و در جای جای کتاب سعی در بازگرداندن معنای فقه و فقاهت به معنای اولیه و راستین خود، یعنی معنایی نزدیک به حکیم یا عارف دارد.
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.