بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت محسن حسینی

        جالب اینکه بخشی درباره حمایت روح الله زم و پدرش از اصولگرا ها گفته. نقل کرده چهارصد هزار تا برگه تبلیغاتی چاپ کرده اند.
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.