بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ابراهیم مدرسی

           دکتر ابراهیم مدرسی (زاده ۱ آذر ۱۲۹۷ _ درگذشته شهریور ماه ۱۳۸۶) نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار شهیر ایرانی بود.
وی پژوهش‌های زیادی دربارهٔ تاریخ ایران داشت و یکی از روزنامه‌نگارانی بود که با لئونید برژنف و مارشال دو گل مصاحبه کرد. او همچنین رویدادهای شهریور ۱۳۲۰ را به چشم خود دیده بود و در دادگاه دکتر محمد مصدق نیز حضور داشت.