غلامرضا طریقی

@Grtarighi

8 دنبال شده

381 دنبال کننده

           
          
Gholamreza.tarighi

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

پست‌ها

فعالیت‌ها

19 نفر پسندیدند.

47 نفر پسندیدند.

2 نفر نظر دادند.