بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

فرزند سرنوشت: زندگی شگفت انگیز کورش: از طلوع تا همیشه تاریخ

فرزند سرنوشت: زندگی شگفت انگیز کورش: از طلوع تا همیشه تاریخ

فرزند سرنوشت: زندگی شگفت انگیز کورش: از طلوع تا همیشه تاریخ

3.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

4

این توضیحات مربوط به نسخۀ دیگری از این کتاب می‌باشد.

داستان، کودکیِ کوروش، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین بر پایه ی نوشته های هرودوت تاریخ نگار یونانی است. زشتی ها و زیبایی های زندگی بشر را در زمانی کوتاه، به شکلی استادانه به تصویر کشیده است. …داستان پیمان های استوار بین هارپارک، مردوک، کوروش، تاسس، مگابرن و...داستان عشق مادر و فرزند، داستان های عاشقانه ی دختران و پسرن جوان، داستان دو کاهن یک مردوک نیک منش و دیگری کاچ دژکردار، در محراب ژونن، داستان بازی های کودکان، سندگ دلی های پادشاه با زندانیان، دستگیری های شبانه و شنکجه های زندانیان و کشتارهای ترسناک دیکتاتور زمان آستیاگس پادشاه ماد...همه را به نمایش می گذارد. بیش تر ماجراها در زمان کوتاه و جاهای گوناگون رخ می دهد، نویسنده از این سود جسته و درست در جایی که یک داستان به اوج می رسد، خواننده را به ماجرای دیگر می برد، که پیش از این در نیمه وانهاده بود .

لیست‌های مرتبط به فرزند سرنوشت: زندگی شگفت انگیز کورش: از طلوع تا همیشه تاریخ

پست‌های مرتبط به فرزند سرنوشت: زندگی شگفت انگیز کورش: از طلوع تا همیشه تاریخ