بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

اهمال کاری: بررسی علل و راه کارهای درمان

اهمال کاری: بررسی علل و راه کارهای درمان

اهمال کاری: بررسی علل و راه کارهای درمان

2.5
2 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

5

خواهم خواند

3

کتاب اهمال کاری: بررسی علل و راه کارهای درمان، نویسنده مرتضی آقاتهرانی.

یادداشت‌های مرتبط به اهمال کاری: بررسی علل و راه کارهای درمان