بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

آخارنی ها و سلحشوران (مجموعه کمدی های آریستوفانیس)

آخارنی ها و سلحشوران (مجموعه کمدی های آریستوفانیس)

آخارنی ها و سلحشوران (مجموعه کمدی های آریستوفانیس)

آریستوفان و 1 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

2

آرخانی ها سومین کمدی آریستوفان و اولین و کهن ترین کمدی او است که به دست ما رسیده.در آغاز کمدی،دیکائوپولیس در پنوکس منتظر انجمن آتننی ها است.دیکائوپولیس به جنگ و قصه ها و شادی ها می اندیشد و در اندیشه صلح با اسپارت ها است.

لیست‌های مرتبط به آخارنی ها و سلحشوران (مجموعه کمدی های آریستوفانیس)