بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

روزی که پدرم را با دو ماهی طلایی عوض کردم

روزی که پدرم را با دو ماهی طلایی عوض کردم

روزی که پدرم را با دو ماهی طلایی عوض کردم

نیل گیمن و 1 نفر دیگر
3.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

2

گفتم به جاش بابام رو می دم خواهر کوچولوم گفت اوه اوه چی کار می کردی اگر آن قدر دو تا ماهی طلایی دوستت را می خواستی که حاضر بودی هر چیزی جاش بدهی حتی پدرت را چی کار می کردی اگر مامان می آمد خانه و می فهمید چی کار کرده ای؟

یادداشت‌های مرتبط به روزی که پدرم را با دو ماهی طلایی عوض کردم