بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

آیین زندگی: وصایای امیرالمومنین به امام حسن مجتبی (ع)

آیین زندگی: وصایای امیرالمومنین به امام حسن مجتبی (ع)

آیین زندگی: وصایای امیرالمومنین به امام حسن مجتبی (ع)

4.0
18 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

26

خواهم خواند

11

این توضیحات مربوط به نسخۀ دیگری از این کتاب می‌باشد.

... آنچه پیش روی شماست، سفارشات، توصیه­ها، موعظه­ها، رهنمودها، آموزه­ها یا رهتوشه­های امیرالمومنین به امام حسن مجتبی است. نامه­ای که حضرت مولا هنگام بازگشت از جنگ صفین، در یکی از منازل بین راه خطاب به فرزندانش امام حسن مجتبی نوشته­اند. ...

یادداشت‌های مرتبط به آیین زندگی: وصایای امیرالمومنین به امام حسن مجتبی (ع)