یادداشت شیما

شیما

1402/4/2

        در وصف این کتاب باید بگم که دنبال فرصتی ام تا برای بار سوم بخونمش ...
    

24

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.