بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریده‌ی کتاب

yutab

1402/7/9 - 15:00

بریده‌ی کتاب

صفحه 15

ماجرا های فوق العاده فقط برای افرادی اتفاق می افتند که تلفظ اسمشان دشوار است.!

ماجرا های فوق العاده فقط برای افرادی اتفاق می افتند که تلفظ اسمشان دشوار است.!

8 نفر پسندیدند.

1 نفر نظر داد.
(0/1000)

نظرات

خوش اومدی به بهخوانن:)