بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جوری جان

           جوری جان نویسنده‌ی موفق حوزه‌ی کودک اهل ایالات متحده‌ی امریکاست.