بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

|زهرا پیوندی|

@Zahra.831

28 دنبال شده

45 دنبال کننده

           دانشجو معلم🌱 
علاقه‌مند به سینما ، ادبیات، فلسفه وَ🧠
عاشقِ نویسندگی 📝 
رِفیقِ بوکزیستو💫
          
Bright_moon_mtn

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

مدرسه هنر آوینیون

137 عضو

نوشتن با تنفس آغاز می شود: پیکربخشی صدای معتبرتان

دورۀ فعال

فعالیت‌ها

خیلی معنی قشنگی داده به دوستی...
تقریبا همه... خصوصا کسایی‌که ذهنشون درگیری زیادی در مورد هدف و ارزش و معنی زندگی داشته و داره