جزئیات پست

فهیمه . مؤذن

1402/06/19

خواندن 1 دقیقه
معاشرت ها

خودیاری

مدرسه_زندگی

روانشناسی

(0/1000)

نظرات

خیلی به جا بود برام.
2
خوبه که براتون یادآوری ش کردم 😊😊😊 
@Fahima_MFD آره واقعا بهش نیاز داشتم. خیلی ممنون 
امید ابد

1402/06/19

این جمله سوز ماس  داشت
1
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻 
مراقب باش با تنها بمان. 🙃 گاهی این‌طوری میشه دیگه.
1
من تنها بودن رو ترجیح دادم😄😄 
کیانی

1402/06/19

دقیقا . من اینو تو محیط کارم عمیقا تجربه کردم .
1
من هم همینطور ، انقدر تحمل م پایین بود که ترک کار کردم و خانه دار شدم 😁😁😁