بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جزئیات پست

آسمان احمدی

1402/1/18 - 21:01

خواندن 1 دقیقه

9 نفر پسندیدند.

2 نفر نظر دادند.
(0/1000)

نظرات

البته قطعا نباید به کتاب هایی که آقای اشتری ترجمه میکنن بیش از اندازه اعتماد کرد
1
آسمان احمدی

1402/4/25 - 21:09

کلا نباید به تنها یک منبع اعتماد کرد، باید مطالعه ها  کرد...