بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جزئیات پست

پارمیدا
خواندن 4 دقیقه
(0/1000)

نظرات

با این بیان فقط وقتی جهان  وطن ما باشه ما به وطن حقیقی دست پیدا می کنیم
1