بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

زاویه دید در داستان

زاویه دید در داستان

زاویه دید در داستان

3.5
2 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

3

خواهم خواند

4

هرچه از ارزش و اهمیت زاویه دید در داستان نویسی امروز بگوییم کم گفته ایم؛ زاویه دید بر داوری خواننده ها تاثیر می گذارد و احساس آنها را نسبت به شخصیت ها و اعمال آنها برمی انگیزد. گذشته از این، انتخاب زاویه دید، بر عناصر دیگر داستان، چون صدا (لحن و کلام) و شخصیت ها و درونمایه اثر می گذارد. در واقع، پایه زاویه دید براساس درونمایه بنا می شود، البته بسته به آن است که خواننده از داستان، چه انتظاری دارد. زاویه دید اگر بر طبق موازینش عمل شود، با چنین مواردی سر و کار دارد: چه کسی داستان را روایت می کند، راوی یا شخصیتی در داستان؟ چه کسی حادثه ها را پیش می برد؟ افکار چه کسی، خواننده را به دنبال خود می کشد؟ حادثه های داستان از چه فاصله ای به نمایش گذاشته می شود؟ به هر حال، این کتاب در عین آنکه به خواننده شناختی نسبی از شیوه های نقل داستان می دهد، لذت خواندن داستانهای متنوع و گوناگون را نیز همراهش می آورد. علاقمندان به داستان نیز می توانند از آن بهره بگیرند.

لیست‌های مرتبط به زاویه دید در داستان