بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

شیرین بیان و جادوگر

شیرین بیان و جادوگر

شیرین بیان و جادوگر

دایانا وین جونز و 3 نفر دیگر
3.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

0

این شیرین بیان است و خوب بلد است به خواسته هایش برسد این هم جادوگر است که خیلی بدجنس است(خب این که معلوم است)و فقط میخواهد از شیرین بیان کار بکشد اما نمیداند شیرین بیان استعدادهای خاص خودش را دارد و از جادوگرهای بدجنس هم نمیترسد