بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بیت یاب شاهنامه

بیت یاب شاهنامه

بیت یاب شاهنامه

جلال خالقی مطلق و 3 نفر دیگر
5.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

0

ا استقبال دوستدارن شاهنامه از پیرایش استاد دکتر جلال خالقی مطلق که توسط انتشارات سخن در دو قطع رحلی (در دو مجلد، تهران 1392) و رقعی (در چهار مجلد، تهران 1393) به بازار آمد و اکنون چاپ دوم رقعی، پس از برخی تصحیحات پیرایشگر، همزمان با کتاب حاضر انتشار یافته است، به منظور یافتن بیتهایی که پژوهندگان در ذهن دارند، ولی جای آن را نمی دانند، بیت یابی نیز بر این پیرایش افزوده گردید. انتشارات سخن امیدوار است که ارمغانی شایسته به خواهندگان این کتاب ارجمند پیشکش کرده باشد.