بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

چگونه می توان داستان نویس شد؟: به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی

چگونه می توان داستان نویس شد؟: به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی

چگونه می توان داستان نویس شد؟: به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی

0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

4

داستان برآمده از اسطوره ها و افسانه ها و رویاهای آدمی است. داستان گویی سنتی باستانی برای عرضه کردن ماجراهایی است که برای انسان در طول زندگی اتفاق افتاده و حادثه هایی که با آن ها برخورد کرده است. کتاب حاضر دربردارنده مطالبی است که به خواننده کمک می کند تا از خواندن داستان بهره بیشتری بگیرد و زندگی خود را بهتر بسازد. گذشته از این، مسائلی را مطرح می کند که مخاطب با توجه به آن ها می تواند دست به قلم ببرد و نوشتن داستان را آغاز کند.