بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

زندگی واقعی آلخاندرو مایتا

زندگی واقعی آلخاندرو مایتا

زندگی واقعی آلخاندرو مایتا

5.0
2 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

2

کتاب((زندگی واقعی آلخاندرو ماتیا)) رمانی سیاسی است که از زبان شخصی روایت می شود که اهل((پرو)) و دوست((ماتیا)) است .((ماتیا)) مردی انقلابی است که از همان دوران کودکی و تحصیل همواره به فکر آدم های گرسنه و محروم بوده است . ماتیا معتقد است همه گروه های سیاسی هر از گاهی خود را مطرح می کنند ;سپس از سوی امپریالیسم و استالینیسم به نوعی تطمیع می شوند و از هدف خود در نیمه راه باز می مانند و دچار((اسارت نفس)) می شوند .ماتیا به سبب چنین عقایدی از دوستان حزبی خود کناره گرفته است .در حالی که اغلب آنان به مقام های حکومتی رسیده و اهداف اولیه را زیر پا نهاده اند .

یادداشت‌های مرتبط به زندگی واقعی آلخاندرو مایتا