بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

‫شاهنامه، دفتر دوم

‫شاهنامه، دفتر دوم

‫شاهنامه، دفتر دوم

5.0
3 نفر |
1 یادداشت
جلد 2

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

3

خواهم خواند

1

کتاب ‫شاهنامه، دفتر دوم، به اهتمام جلال خالقی مطلق.

یادداشت‌های مرتبط به ‫شاهنامه، دفتر دوم

            پیش از هر نقل و سخن٬ از جناب آقای دکتر جلال خالقی مطلق بابت سال‌ها تلاش جهت تصحیح و تشریح شاهنامه‌ی فردوسی٬ جناب آقای دکتر امیر خادم به جهت راه‌اندازیِ پادکستِ شاهنامه‌خوانی که آنقدر شیوا٬ روان و دوست‌داشتنی هر هفته به طور مرتب اپیزودِ جدید را بارگذاری می‌کنند که عاشقِ شاهنامه می‌شوید و در نهایت از دوستانِ عزیزم که در این وب‌سایت پس از اینکه ناراحتیِ خود را در عدمِ توانِ خواندن٬ درک و فهمِ‌ این اثرِ با ارزش به اشتراک گذاشتم به یاری من شتافتند و من را با پادکستِ جناب دکتر امیر خادم و تصحیحِ ۸جلدیِ شاهنامه به قلمِ دکتر جلال خالقی مطلق آشنا نمو‌دند تا من نیز از لذتِ خواندنِ داستان‌های زیبا و خواندنیِ‌ شاهنامه بی‌بهره نمانم٬ صمیمانه تشکر می‌کنم.

دوستانی که همانند من به خواندن شاهنامه علاقه دارند و سطح ادبیاتِ فارسیِ آنان آنقدر نیست که به تنهایی قادر به فهم و درک متون آن باشند می‌توانند از طریق کانال تلگرام زیر:
@readingferdowsi
و یا جستجوی نامِ «شاهنامه خوانی» به فارسی٬ یا جستجوی نامِ
«ReadingFerdowsi»
به انگلیسی در اپلیکیشن‌های پادکست چه در سیستم عامل آی-او-اس چه در سیستم عامل اندروید به پادکستِ جناب دکتر امیر خادم دسترسی داشته باشند و ضمنا بنده‌ی حقیر سوای اینکه زیر هر پست فایل پی‌دی‌اف کتاب را قرار می‌دهم کل فایل‌های ۸جلدِ تصحیح شاهنامه‌ی آقای دکتر جلال خالقی مطلق را یکجا در گوگل درایو برای‌ِ شما بارگذاری نموده‌ام و از طریق لینک زیر می‌توانید به کل آن دسترسی داشته باشید.
https://drive.google.com/drive/folders/1OHeG7hZ7anj9CJuGAYCoTlkJkMmwdyR3?usp=sharing

این جلد که جلدِ دومِ شاهنامه است٬ به شرح داستان‌ها و اتفاقات دورانِ ۱۲۰ سال پادشاهیِ شخصی احمق به نامِ کی‌کاووس که خود شامل داستان‌های بسیاری از جمله:
حمله‌ی کی‌کاووس به مازندران یعنی محلِ فرمانرواییِ دیوان و اسیر شدنِ او و لشگرش نزدِ دیوِ سپید، مامور شدنِ رستم از سوی پدرش زال برای حرکت بسوی مازندران و نجاتِ پادشاه(کی‌کاووس)، گذرِ‌رستم از هفت خان که شامل داستان‌های طنز و حماسی‌ست و نهایتا کشتنِ‌ دیوِ سپید و نجاتِ پادشاه و لشگریانِ ایران زمین، مغرور شدنِ بیش از حدِ کی‌کاووسِ‌ احمق بر مسلط شدن به مازندران و آغاز حرکتِ او بسوی کشورگشایی‌های بیشتر، ازدواجِ کی‌کاووس با سودابه(دخترِ شاهِ مازندران)، عملی کردنِ تصمیمِ پرواز توسطِ کی‌کاووسِ احمق و از آسمان به زمین افتادنش، ملاقاتِ یک شبه‌ی رستم با تهمینه و کاشتنِ یک بذرِ حماسی(سهراب)، نبردِ رستم و سهراب، پیدا شدنِ ناگهانیِ دختری و خوابیدن با شاه و کاشتنِ بذریِ حماسی(سیاوش)، سپردنِ سیاوش توسطِ کی‌کاووس به رستم جهت بزرگ کردنِ او و ساختنِ او همچون سهراب، بزرگ شدنِ سیاوش و برگشتنش به کاخِ پدر، ابرازِ عشقِ ممنوعه‌ی همسرِ کی‌کاووس نسبت به سیاوش و حسادت‌ها و فتنه‌های او علیهِ سیاوش، هوسِ مجددِ‌ افراسیاب برای جنگ با ایران و اعزام شدنِ سیاوش و رستم توسط کی‌کاووس جهت مقابله با او، خوابِ عجیبِ افراسیاب و تصمیم به عقب‌نشینی گرفتن توسط او و در مقابل رفتارها و تصمیم‌های احمقانه‌ی کی‌کاووس، فرارِ سیاوش از ایران و رفتارهای پدرش و پناه بردن به ترکستان(فرمانرواییِ افراسیاب)، ازدواجِ سیاوش با دخترِ افراسیاب(فرنگیس) و کاشتنِ بذرِ حماسی(کی‌خسرو)، هدیه دادن شهری توسط افراسیاب به سیاوش و بنای شهری آباد و زیبا به نامِ سیاوشگرد، دیدار کسیورز از سیاوشگرد و شروع حسادت و کینه‌دوزی‌ها و فتنه‌ علیه او نزدِ افراسیاب، روبرو شدنِ سیاوش با طالعِ سیاه و شومش که در بدوِ تولد توسط اخترشناسان بیان شده بود و نهایتا مرگ او به دستورِ افراسیاب، بدنیا آمدنِ کی‌خسرو و بزرگ شدنِ او میان چوپانان، بازگشتِ کی‌خسرو به قلمروِ پادشاهیِ کی‌خسرو در نقشِ یک دیوانه(جهت امان یافتن از مرگ توسط افراسیاب)، اطلاع از مرگِ سیاوش در کاخِ پادشاهیِ ایران و سوگواریِ کی‌کاووس و رستم، خشمِ رستم از مرگِ سیاوش و کشتن سودابه که عشقِ ممنوعه‌ی او باعث فرارِ سیاوش از ایران بود، آماده‌سازی و تجهیزِ یک سپاه جهت کین‌خواهی و حمله به افراسیاب توسطِ رستم به همراهِ پسرش(فرامرز!)، اسیر گرفتنِ سرخه(پسرِ افراسیاب) توسط فرامرز و نهایتا بریدنِ سرِ او در تشت همچون بریدنِ سرِ سیاوش توسطِ رستم)، نبردِ پیلسن(برادرِ پیران و یکی از پهلوانانِ افراسیاب) با رستم و طبیعتا مرگِ او، نبردِ مجدد و جانانه‌ی افراسیاب با رستم و نهایتا فرارِ افراسیاب از میدانِ نبرد و پادشاهیِ رستم بر توران‌زمین(ترکستان)،خواب دیدنِ گودرز در موردِ پادشاهیِ بزرگ‌ترین پادشاهِ شاهنامه یعنی کی‌خسرو، ماجرای سفرِ گیو به ترکستان به جستجوی ولیعهدِ کی‌کاووس(کی‌خسرو) برای جانشینیِ کی‌کاووس و یافتنِ او، نبردِ گیو با پیران در راهِ بردنِ کی‌کاووس و فرنگیس به سوی ایران و امان یافتنِ پیران با تدبیرِ کی‌خسرو، رسیدنِ کی‌خسرو به ایران و ملاقات با پدربزرگ(شاه کی‌کاووس) و شادیِ و کی‌کاووس، آزمونِ کی‌کاووس(تسخیرِ دزِ بهمن) برای انتخاب ولیعهد بین پسرِ بزرگش(فریبرز) و نوه‌اش(کی‌خسرو) و پیروزی و فتحِ دزِ بهمن توسطِ کی‌خسرو،
پرداخته و نهایتا داستان‌های این جلد از کتاب با تاج‌گذاریِ کی‌خسرو به پایان می‌رسد.

به عنوان سخنِ پایانی باید عرض کنم که خیلی زشت و تباه است که افسانه‌های یونانی٬ رومی و... از جمله افسانه‌های تبای را بخوانیم٬ از آنها لذت ببریم و همه جا از زیبایی آن نقل کنیم و بدون خواندنِ شاهنامه از دنیا برویم. دوستانِ عزیزم٬ عمر ما انسان‌ها همانطور که فردوسیِ بزرگ و والامقام در شاهنامه بارها٬ بارها و بارها تکرار می‌کند کوتاه است و مشخص نیست تا کی زنده‌ایم پس قبل از اینکه دیر شود پیشنهاد می‌کنم اقدام به خواندنِ این اثرِ بزرگ و با ارزش اقدام کنید.