بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

Against the wind: the political history of Iranian cinema

Against the wind: the political history of Iranian cinema

Against the wind: the political history of Iranian cinema

4.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

4

این کتاب به زبان انگلیسی شرحی بر تاریخ سینمای سیاسی ایران، از زمان ورود دوربین فیلمبرداری به ایران (دوره مظفرالدین شاه) تا زمان حاضر (سال 1380) .در کتاب علاوه بر بررسی فیلم ها و درج اطلاعات در باب آنها، تصاویری از صحنه های برخی فیلم ها به چاپ رسیده است .