بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

تجربه های آزاد

تجربه های آزاد

تجربه های آزاد

3.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

0

راوی داستان دختر نوجوانی است که علاقه مند به شعر و ادبیات است. او در خیابان مردی بارانی پوش می بیند که زیر باران حرکات موزونی می کند. دختر به او نزدیک شده و حرکاتش را تحسین می کند. آن دو به هم علاقه مند می شوند و هر یک از علایق و خواسته های خود سخن می گوید و.....

لیست‌های مرتبط به تجربه های آزاد