بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ششم آوریل 96

ششم آوریل 96

ششم آوریل 96

0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

0

در این داستان جنایی، به زن جوانی در کلیسای "سن مارکو" حمله می شود. این در حالی است که کشیش که پیرمردی ناشنوا بوده در مکان نزدیکی از این حادثه قرار داشته است. زن پس از این ماجرا، در بیمارستان بستری شده و حافظه ی خود را از دست می دهد. کارآگاه "کاپوتزو"، "کمیسر بونانو" و دیگر اعضای گروه تحقیق در جست و جوی سر نخ این حادثه برمی آیند. آن ها متوجه می شوند که کیف زن را که حاوی مدارکش بوده دزدیده اند و اکنون نشانه های ظاهری زن است که می تواند به آن ها در این امر کمک کند. برای مثال در دست داشتن حلقه ای از طلای سفید که بر روی آن حک شده بود: 6 آوریل 96.