بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

میان فنجان های قهوه [داستانهای کوتاه از نویسندگان روز جهان]

میان فنجان های قهوه [داستانهای کوتاه از نویسندگان روز جهان]

میان فنجان های قهوه [داستانهای کوتاه از نویسندگان روز جهان]

گیلرمو مارتینز و 10 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

1

طرح کتاب های شعر بامداد به منظور شناسایی و حمایت از استعدادهای شعر امروز و بر اساس فراخوان در انتشارات سرزمین اهورایی بنا نهاده شد. هم زمانی تاریخی اعلام فراخوان این طرح با زادروز شاعر بزرگ معاصر احمد شاملو موجب شد تا نام فروست این طرح به نام بامداد شعر معاصر ثبت شود. در فاز نخست، از میان ده ها اثر رسیده به این طرح مجموعه آثار 7 شاعر امتیاز لازم را برای نشر از گروه کارشناسی دریافت کردند... .