بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

می خواهم برایت خاطره باشد

می خواهم برایت خاطره باشد

می خواهم برایت خاطره باشد

جان چیور و 6 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

2

جویس کرول اوتس – نویسندة نامدار آمریکایی – در «داستان های امریکایی آکسفورد» مجموعه ای درخشان را از داستان های کوتاه نویسندگان این کشور گردآوری کرده است؛ داستان هایی متفاوت و غیرمنتظره. او از شما دعوت می کند تا آثاری مهم و باارزش چون «قلب افشاگر» ادگار آلن پو و «جای تمیز و نورگیر» ارنست همینگوی را حتماً بخوانید. ولی در کنار داستان های کلاسیک، از آثار ری بردبری، توبیاس ولف، سال بلو، جان آپدایک و جان چیور نیز شگفت زده خواهید شد.اوتس پیش از شروع هر داستان، معرفی کوتاه و جامعی از هر نویسنده آورده و خواننده را در فضای داستان قرار داده است. این کتاب تصویری جذاب از داستان های کوتاه امریکایی به دست می دهد که با نگاه نویسنده ای چون جویس کرول اوتس گزینش شده و کنارهم آمده اند.داستان های کتاب از این قرارند: «قلب افشاگر» نوشتة ادگار آلن پو، «در سرزمینهای دوردست» جک لندن، «جای تمیز و نورگیر» ارنست همینگوی، «بارانی نرم خواهد آمد» ری بردبری، «شکارچیان در برف» توبیاس ولف، «گرما» جویس کرول اوتس، «میخواهم برایت خاطره باشد» سال بلو، «مرگ جاستینا» جان چیور، «اشتیاق پایدار» جان آپدایک و «دوگانه» نوشتة ایمی تن.