بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

نظرها (5)

بهخوان

1402/2/19 - 18:14

7 نفر پسندیدند.

5 نفر نظر دادند.
(0/1000)

نظرات

می تونم سوال کنم ناداستان  ازنظر شما به چه چیزی اطلاق می شود؟
1
بهخوان

1402/2/25 - 5:40

ما این عنوان رو برای مجموعه‌ای از کتاب‌های غیرداستانی انتخاب کردیم. مثل سفرنامه، جستار و... 
فکر می کنم خیلی کلی است این نگاه،ناداستان هم اسم خوبی نیستکمی بارمنفی دارد می تواند به دگرداستان تغییرکند،دگرداستان ها ازهمه عناصرداستانی برای جذابیت متن استفاده می کنند اما ازتخیل دوری می شود،تاحالت استنادی متن دچارخدشه نشود،،دگرداستان مثل داستان است اماشبیه قصه وگزارش نیست ،درمیان کتاب های  توصیه شما ازاین جنس آثار زیاداست ونمی توان به آن اطلاق دگرداستان کرد،سفرنامه درروایت قصه دارد اما داستان نه،داستان که تعریف خاص خودش رادارد ،بادرودها♥️🌹
1
بهخوان

1402/3/7 - 16:32

درست می فرمایید. ناداستان واقعا ترجمه‌ی بد و ناگویایی از non-fiction در زبان انگلیسیه اما چون عبارتی هست که بین اهل فن جا افتاده، ما هم همون رو به کار بردیم. 
بعضی ازکتاب های معرفی شده ذیل دگرداستان قرار نمی گیرند  موفق باشید