کردستانی
تصویر پروفایل

کردستانی

@z.krdstn
          یک عدد سرگردان دنیای کتاب ها :)))))
         
z.krdstn
گاه ناچیزی مرگ: رمان درباره زندگانی محیی الدین ابن عربیشب های روشنادواردوگل

خوانده‌ام

122 کتاب

یک درخت، یک صخره، یک ابر: برجسته ترین داستان های کوتاه دو قرن اخیر داستانهایی از ادگار آلن پو، ...کوریوداع با اسلحهnull

در حال خواندن

3 کتاب

جنگ تمام شدnullnullnull

می‌خواهم بخوانم

1 کتاب

یادداشت‌ها

نمایش همه

فعالیت‌ها

کردستانی پسندید.
زهرا
زهرا به این کتاب امتیاز داد. امروز - 00:04

1 نفر پسندید.

کردستانی پسندید.
میم‌ مهرابی
میم‌ مهرابی تا صفحه‌ی 322 این کتاب را خواند. امروز - 01:18
کردستانی پسندید.
زهرا احمدی
زهرا احمدی این کتاب را تمام کرد. امروز - 06:54
کردستانی پسندید.
زهرا احمدی
زهرا احمدی به این کتاب امتیاز داد. امروز - 06:54
کردستانی پسندید.
زهرا احمدی
زهرا احمدی به این کتاب امتیاز داد. امروز - 06:55
کردستانی پسندید.
زهرا احمدی
زهرا احمدی این کتاب را تمام کرد. امروز - 06:56

4 نفر پسندیدند.

کردستانی پسندید.
نیایش بهرامی
نیایش بهرامی این کتاب را می‌خواهد بخواند. امروز - 01:00

3 نفر پسندیدند.

کردستانی پسندید.
پارسا نوروزی
پارسا نوروزی شروع به مطالعه‌ی این کتاب کرده است. 1401/7/9 - 23:12

4 نفر پسندیدند.

کردستانی پسندید.
نیایش بهرامی
نیایش بهرامی این کتاب را می‌خواهد بخواند. امروز - 00:58

3 نفر پسندیدند.

کردستانی پسندید.
نیایش بهرامی
نیایش بهرامی این کتاب را می‌خواهد بخواند. امروز - 00:59

3 نفر پسندیدند.

کردستانی پسندید.
نیایش بهرامی
نیایش بهرامی این کتاب را می‌خواهد بخواند. امروز - 00:57

3 نفر پسندیدند.

کردستانی پسندید.
نیایش بهرامی
نیایش بهرامی این کتاب را می‌خواهد بخواند. امروز - 00:57

3 نفر پسندیدند.

کردستانی پسندید.
فاطمه افتخا ی
فاطمه افتخا ی بر روی این کتاب یک یادداشت نوشت و امتیاز داد. 1401/2/28 - 12:38
کردستانی پسندید.
محدثه محمدزاد
محدثه محمدزاد این کتاب را می‌خواهد بخواند. امروز - 11:33
در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.