بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

امین معلوف

           امین معلوف زاده ۲۵ فوریه ۱۹۴۹ در بیروت، نویسنده لبنانی است. زبان مادری وی عربی است، اما به زبان فرانسه می‌نویسد و آثارش به زبان‌های بسیار ترجمه شده‌است. وی در ۱۹۹۳ جایزه گنکور را برای رمان صخره تانیوس دریافت کرد.

امین معلوف، نویسنده‌ای لبنانی‌ است که در ۲۵ فوریه ۱۹۴۹ در بیروت زاده شد. گرچه آثارش به فرانسه هستند، ولی زبان مادری‌اش عربی است. آثار معلوف به زبان‌های گوناگونی در جهان ترجمه شده است. معلوف برنده‌ی جایزه‌ی گنکور سال 1993 برای رمان صخره است.