جزئیات پست

سهیل خرسند

1402/01/14

خواندن 6 دقیقه
(0/1000)

نظرات

طه

1402/01/15

out out brief candle, nothing but a moving shadow...
2
مکبث خیلی عمیق و بزرگه... من تا پیش از خواندن مکبث به بزرگی شکسپیر ایمان نداشتم 😶 
طه

1402/01/15

❤️ 
 s. khalili

1402/09/07

👌👌😭😭