بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جزئیات پست

فهیمه . م

1402/7/9 - 22:19

خواندن 1 دقیقه
همدردی

احساس همدردی یک نوع تصور است.

اگر من دانه اش را در وجودم نکارم ، هرگز رشد نمی کند .

به همین دلیل است که برخی از افراد هرگز نمی توانند زندگی دیگران را درک کنند.

اما تنها راه خلق کردن چیزی در درونمان ، این است که آن را تصور کنیم .

تو باید همدردی را یاد بگیری و تصور کردن را بیاموزی .


روانشناسی

مدرسه_زندگی

خودیاری

58 نفر پسندیدند.

(0/1000)

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.