جزئیات پست

سهیل خرسند

1402/01/10

خواندن 1 دقیقه
(0/1000)

نظرات

سهیل جان داری منو می ترسونی، کمی ترسیدم از این متنت.
1
من خیلی خوشحالم که دوستم هستی مهرداد جان، ممنونم بابت اینکه کنارم هستی و ضمنا عذر می‌خوام که باعث نگرانی‌ت شدم. در حال حاضر همه‌چیز رواله و زندگی مثل قبل جریان داره، دیروز یک تنش شدید روحی روانی رو پشت سر گذاشتم و چیزهایی رو که در آن موقعیت نوشته بودم رو اینجا ثبت کردم که بمونه به یادگار. 
سایه ات مستدام.
دلت گرم و سرت خوش باد.