بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

خسیس

خسیس

خسیس

مولیر ( مولییر ) و 1 نفر دیگر
3.5
4 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

9

خواهم خواند

3

کتاب حاضر، دربردارندة نمایشنامة کمدی فرانسوی با موضوع خساست اثر «مولیر» (1622ـ1673م) است. در خلاصة نمایشنامه آمده: «هاراپاگون» پیرمرد ربا خوار و خسیسی است که تمام زندگی اش به جمع آوری پول پرداخته است. او نه تنها از پول خود، برای رفاه خود استفاده نکرده بلکه به دلیل پول از سعادت خانواده می گذرد. دخترش «الیز» و پسرش «کلئانت» جوانانی هستند که از وجود او سرخورده هستند. هاراپاگون به دلیل خساست و طمع خود قصد دارد دخترش الیز را به همسری هر رهگذری که جهازی از او نخواهد در آورد و به اصرار می خواهد با «ماریان»، معشوقة کلمانت ازدواج کند. در نمایشنامة حاضر، تصویری از حرص و آز پایان ناپذیر و خساست آدمی در قالب طنز ارائه شده است.

لیست‌های مرتبط به خسیس