بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)

مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)

مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)

0.0 0 یادداشت
جلد 3

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

2

"سودولوس"، "طناب"، "استیخوس"، "ترینوموس"، "تروکولنتوس"، "کازینا"، و "اسیران "عنوان نمایش نامه هایی است که در جلد سوم از مجموعه آثار پلوتوس به چاپ رسیده است .یادآور می شود که پایان نمایش نامه های پلوتوس همیشه امیدبخش و شادی آور است .در کمدی های او عاشق به معشوق، و حق به حق دار می رسد .در آثار پلوتوس در عین حال، پایان تاریک و طنز سیاه به چشم می خورد .او به دنبال آن است که انسان های دغل و حقه باز را عریان و سرشکسته در پیش چشم همگان به تماشا بگذارد ; از این رو، در پایان کمدی های او، بردگان آزادی خود را می خرند، آبروی انسان های پاکدامن حفظ می شود و هوس در مقابل عشق واقعی، رسوا می گردد .

لیست‌های مرتبط به مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)