بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

کمدی لجباز

کمدی لجباز

کمدی لجباز

مناندر و 1 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

2

"لجباز "نمایش نامه ای است که "مناندر "(شاعر نمایش نامه نویس یونانی) آن را در 20سالگی ( 317ق.م) به رشته تحریر درآورد .در این نمایش نامه، "کالیپیدس "و خانواده اش برای تفریح در فیل (Phyle)و صرف ناهار، در زیر سایه دیوار سنگی می نشینند .بر روی این دیوار رد پای نظامیان از گذشته های دور همچنان پا برجا مانده بود .ماجرا از این قرار بود که در سال 404ق.م بعد از آخرین شکست آتن توسط "اسپارت "و ویرانی دیوارهای بلند، گروهی از آزادیخواهان دلیر، تحت نظارت "تراسیبولوس "در قلعه ای کوچک در ناحیه ای کوهستانی گرد آمدند، دو لشکر نظامی را شکست دادند و تنها پس از مذاکره بر سر افکار آزادیخواهانه اش که برایش جنگیده بودند، از آن قلعه خارج شدند . یادآور می شود "سوستراتوس "و "گورگیاس "از شخصیت های دیگر نمایش هستند که از سادگی برخوردار بوده فاقد فردیت هستند .همچنین "کنمون "در پی تجربه کردن است و در این راه کسی با او همدردی نمی کند" .میرهاین "دختر زیبای این نمایش نامه نیز موجودیت واقعی ندارد .ضمن آن که نیروی حیات و چالاکی غلامان، بیشتر موقعیت های کمیک را خلق می کند .

لیست‌های مرتبط به کمدی لجباز