بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

پویاشناسی سیستم ها: دیدگاه سیستمی

پویاشناسی سیستم ها: دیدگاه سیستمی

پویاشناسی سیستم ها: دیدگاه سیستمی

4.5
2 نفر |
1 یادداشت
جلد 1

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

3

کتاب پویاشناسی سیستم ها: دیدگاه سیستمی، نویسنده علینقی مشایخی.

یادداشت‌های مرتبط به پویاشناسی سیستم ها: دیدگاه سیستمی