بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)

مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)

مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)

0.0 0 یادداشت
جلد 1

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

2

در جلد نخست این مجموعه چند اثر نمایشی "تیتوس ماکیوس پلوتوس "شاعر کمدی نویس رومی (حدود 254ـ 184پیش از مسیح) درج گردیده که عبارت اند از" :آمفی تریون"، "کمدی الاغ ها"، "خمره طلا"، "باکخیس ها"، "درج"، "کورکولیو "و "اپیدیکوس ."برای نمونه یادآور می شود موضوع "آمفی تریون"، هویت گم شده است ;به نوعی می توان آن را کمدی اشتباهات نامید .در این اثر، ژوپیتر در هیات انسان، شخصیت شریفی نیست و از فریب دادن و سردرگمی آمفی تریون، لذت می برد .هر چند، در پایان نمایش نامه سعی می کند تا آکلمنا را از بند تهمت برهاند .جذاب ترین شخصیت این نمایش، آکلمنا است .او همسری وفادار، موقر و صادق، در عین حال او قادر به درک تهمت های آمفی تریون نیست ;از این رو سخت غمگین می شود ....گفتنی است از پلوتوس 20نمایش نامه به جا مانده که اغلب آنها تحت تاثیر کمدی های یونانی بعد از قرن چهارم قبل از میلاد نوشته شده است .

لیست‌های مرتبط به مجموعه آثار پلوتوس (کمدی های روم باستان)