جزئیات یادداشت

خسروشاهی

1401/11/9 - 10:34

        ویلم فلوسر فیلسوف و پدیدارشناس هایدگری در این اثر کم حجمِ پر مایه، عکاسی یا به تعبیر خود تصویر فنی را به عنوان دومین نقطه عطف تاریخ بعد از پیدایش خط، مورد واکاوی هستی‌شناسانه قرار داده است. 
او در این اثر کوشیده تا با توضیح ماهیت تصاویر، کار عکاس، دریافت ما از عکس‌ها و جهانی که عکس می‌سازد، به تاثیرات فرهنگی و کارکرد کلّی عکاسی در زندگی ما بپردازد.
قطعاً با مطاله بخش‌های گیرای این اثر ارزشمند، با نگاهی مواجه خواهید شد که ممکن است ذهنیات و کلیشه‌های طبیعیِ برساخته شده را مورد شک و تردید و نظمی جدید قرار دهد. 
این کتاب جز عکاسان به کار کسانی نیز می‌آید که به مطالعه تاثیرات فرهنگیِ در حال تغییرِ رسانه‌های مدرنی نظیر عکاسی، علاقه دارند. 
او در جایی از این کتاب می‌گوید: عمل عکاسی یک شکِ پدیدار شناسانه است، زیرا سعی دارد از نقاط دید متعدد به پدیده‌ها نزدیک شود. اما ساختار کمّی و ریاضی‌وارِ این شک توسط برنامه دوربین تعیین می‌شود.
    

10 نفر پسندیدند.

نظرات

تا کنون نظری ثبت نشده است. برای ثبت نظر خود از فرم زیر استفاده کنید.

پاسخ به

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.