تاریخچه مطالعه‌ی حام؛ بر روی کتاب مرگ ایوان ایلیچ

1401/3/26 - 03:37

  • بر روی این کتاب یادداشت نوشتید.

    سوالاتِ فصل نهم را از خودتان بپرسید! سوال کتاب از چرایی نیست بلکه از چگونگی‌ست! شاید بهتر بود نام کتاب اینگونه میشد: مرگ: یوان ایلیچ رئالیسم + توضیحات زیاد + فضای خشک روسی(شاید به خاطر مترجم) اوایل کتاب خیلی خسته کننده است!

    نمایش کامل یادداشت >

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.