تاریخچه مطالعه‌ی حام؛ بر روی کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی

1401/10/4 - 14:01

 • 176 صفحه را خواندید. (176 / 624)

1401/9/22 - 03:26

 • 130 صفحه را خواندید. (130 / 624)

             تا این جای کار:
  تتبعِ نویسنده را دوست داشتم.
  ادبیاتِ متن کمی شعارزده و غیرعلمی است.
  تقسیم‌بندی‌ها بعضاً جزءِ یک‌دیگر اند تا قسیم...
            

  نمایش کامل گزارش >

1401/9/21 - 02:12

 • 115 صفحه را خواندید. (115 / 624)

1401/9/15 - 00:52

 • 97 صفحه را خواندید. (97 / 624)

             فصل اول تمام شد؛ قابل قبول اما کمی شعار زده.
            

  نمایش کامل گزارش >

1401/9/11 - 23:04

 • 45 صفحه را خواندید. (45 / 624)

1401/9/11 - 23:03

 • تغییر وضعیت کتاب به «در حال خواندنم»

1401/9/2 - 21:47

 • 40 صفحه را خواندید. (40 / 624)

1401/8/30 - 13:29

 • 25 صفحه را خواندید. (25 / 624)

             در پی یافتن چیستی و اصول استنباط علم انسانی از تراث اسلامی
            

  نمایش کامل گزارش >

1401/8/30 - 13:27

 • تغییر وضعیت کتاب به «در حال خواندنم»

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.