جزئیات کتاب پدر، عشق و پسر

پدر، عشق و پسر

پدر، عشق و پسر

4.3
71 نفر |
24 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

12345

خوانده‌ام

134

می‌خواهم بخوانم

21

در حال خواندن

2

این توضیحات مربوط به نسخه‌ی دیگری از این کتاب می‌باشد.

عجیب بود رابطه میان این پدر و پسر. من گمان نمی کنم در تمام عالم، میان یک پدر و پسر، این همه تعلق، این همه عشق، این همه انس و این همه ارادت حاکم باشد. من همیشه مبهوت این رابطه ام. گاهی احساس می کردم که رابطه حسین با علی اکبر فقط رابطه یک پدر و پسر نیست. رابطه یک باغبان با زیباترین گل آفرینش است، رابطه عاشق و معشوق است.رابطه دو انیس و همدل جدایی ناپذیر است.احساس میکردم رابطه علی اکبر با حسین فقط رابطه یک پسر با پدر نیست،رابطه ماموم و امام است.رابطه مرید و مراد است.رابطه عاشق و معشوق است.رابطه محب و محبوب است و اگر کفر نبود میگفتم رابطه عابد و معبود.

یادداشت‌ها

4 نفر پسندیدند.

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.