نقشی بر سنگ: مبانی مفهومی کامپیوتر

نقشی بر سنگ: مبانی مفهومی کامپیوتر

نقشی بر سنگ: مبانی مفهومی کامپیوتر

دانیل هیلیس و 3 نفر دیگر
5.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

12345

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

3

در حال خواندن

0

کتاب نقشی بر سنگ: مبانی مفهومی کامپیوتر، نویسنده دانیل هیلیس.

خرید از فروشگاه ها

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.