جزئیات کتاب کتاب گورستان

کتاب گورستان

کتاب گورستان

نیل گیمن و 2 نفر دیگر
4.1
7 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

12345

خوانده‌ام

7

می‌خواهم بخوانم

0

در حال خواندن

0

«نوبادی» بچّة کوچکی است که تازگی راه رفتن را آموخته است. او عاشق راه رفتن و گشت و گذار است. شبی با شنیدن صدایی، از خانه بیرون می آید و مسیر سراشیبی رو به گورستان شهر را در پیش می گیرد. در آن شب مردی با دلایل خاص خود پدر و مادر نوبادی را به قتل می رساند و در این فکر است که با کشتن نوبادی مأموریت خود را به پایان برساند، امّا با گهوارة خالی وی مواجه می شود. نوبادی به گورستان می رسد. خانم و آقای «اوونز» دو روحی هستند که صد سال پیش مرده اند. آنها نوبادی را پیدا می کنند. مادر نوبادی به دیدار آنها می آید و می خواهد که از فرزندش مراقبت کنند. آنها نوبادی را به فرزندی قبول می کنند و با کمک ارواح دیگر که می توانند در دنیای زندگان رفت و آمد کنند او را با زحمت بسیار همراه با اتفاقاتی خاص بزرگ می کنند.

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.