تیری به جان علم: کوتاهه هایی از زندگانی امام باقر (ع)

تیری به جان علم: کوتاهه هایی از زندگانی امام باقر (ع)

تیری به جان علم: کوتاهه هایی از زندگانی امام باقر (ع)

مهدی قزلی و 1 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

12345

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

0

در حال خواندن

0

موضوع کتاب حاضر، سرگذشت نامه ای کوتاه از زندگی امام پنجم، حضرت محمدبن علی(ع) است. مطالب کتاب، وقایع تاریخی و اجتماعی عصر این امام است، و در قالب داستان های کوتاه با زبانی ساده نگارش یافته است. این مجموعه سعی دارد با تأمل و دقّت در زندگانی حضرت امام باقر(ع) و با تکیه بر فرم کوتاهه نویسی و ساده نویسی در نثر، زمینه آشنایی سریع و صریح با ایشان را فراهم کند. نگارنده، بعد از ارائه مقدمه ای کوتاه دربارة وضعیت تاریخی و اجتماعی و سیاسی عصر آن حضرت(ع)، وقایع مهم و تأثیرگذار را در قالب داستان های کوتاه بازگو می کند. این کتاب که مجلد هفتم از مجموعه کتاب های «چهارده معصوم» است، برای آشنایی با تاریخ و زندگی ائمه اطهار تهیه و تدوین شده است.

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه‌ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.