ماه در محاق: کوتاهه هایی از زندگانی امام کاظم (ع)

ماه در محاق: کوتاهه هایی از زندگانی امام کاظم (ع)

ماه در محاق: کوتاهه هایی از زندگانی امام کاظم (ع)

4.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

12345

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

0

در حال خواندن

0

کتابچة حاضر، جلد نهم از مجموعه کتابچه های «چهارده معصوم(ع)» می باشد که در آن به شرح و بررسی دوران زندگی امام کاظم(ع) (128ـ183ق) پرداخته شده است. این بررسی به فرم کوتاهه نویسی و ساده نویسی در نثر و در سه محور امامت، مسائل فکری و عقیدتی مردم در آن دوره و فعالیت های مبارزاتی و تشکیلاتی امام در میان شیعیان صورت گرفته است.

در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه‌ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.