یادداشت یوتاب

یوتاب

1402/7/10

        خب فضای قرون وسطای رو بشدتتت عالی نمایانگر شده طیف زمانی مختلف عالی تداعی شده و در کل قلم آقای تواین رو دوست دارم ولی برای نوجوانان زیادی سنگینه یکیش هم خودم که وسطش ریدینگ اسلامپ شدم 🥲✨
و در کل دوستش داشتم
    

14

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.