جزئیات پست

فاطمه کُردی

1401/12/24

خواندن 4 دقیقه
(0/1000)

نظرات

کمی متوجه نشدم!!!
1
کدوم قسمت؟ 
چرا ثانیه یازدهم؟
1
این یازده ثانیه داستان و اتفاقاتش رو شکل میده،
 تفاوت زمانی عوالم بالا با عالم مادی، یازده ثانیه ی اونجا مساوی با یازده سال دنیوی،که باعث اتفاقاتی میشه.