بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب بهترین رمان های تاریخی فارسی

بهترین رمان های تاریخی فارسی

در این‌مجموعه بهترین رمان های تاریخی ایرانی رو میذارم و توصیه میکنم بخونید... خوبی رمان تاریخی به اینه که شما علاوه بر اینکه رمان میخونید ، کمی با تاریخ هم آشنا میشید... فقط نکته مهم اینه که به چشم تاریخ صرف و وقایع محض تاریخی نباید بهشون نگاه کرد ، بلکه باید این رو در نظر گرفت که در حال خوندن رمان هستید و چاشنی تخیل نویسنده در این کتاب ها دخیله.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20